"Книгите са като хората - когато остареят, стават мъдри“

За нас

Народно читалище „Елин Пелин-1977“ гр. Варна е най – големият културен институт в кв. „Младост“. Пример за устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните дейности на населението. Дълбоката взаимовръзка с миналото, с традициите, с образователния процес и културата е в основата на авторитета на читалището.През своята история българското читалище има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието на хората. Независим е неговият потенциал да насърчава социалната промяна и да укрепва обществото. Това е мястото, където хората общуват с различни изкуства и се занимават с творчество. Мястото, където се предава духовността на варненци от поколение на поколение. Чрез своите състави и школи читалището е дало възможността на хиляди деца и самодейци да се докоснат до различни изкуства и да развият своя талант.
Читалището работи в дух на търсене на нови и модерни форми, съхранявайки традициите
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg