"Книгите са като хората - когато остареят, стават мъдри“

На 08.09.2020г.по проект „ЕДНО, ДВЕ, ТРИ, МАЛКО ПОМИСЛИ И ПОСЛЕ ИЗХВЪРЛИ“ на  СНЦ "Мога, знам, творя",на което читалището е партньор, г-жа Василена Орманова организира почистване на района около читалище „Елин Пелин“ заедно с 15 младежи участници в проекта. На участниците бяха раздадени ръкавици, чували за отпадъци, вода и кроасани.


На 25.09.2020г. пред НЧ „Елин Пелин – 1977“ учениците от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ проведоха литературно четене и дискусия на тема „Зелени бизнес идеи“. Г-жа Василена Орманова предостави на младежите предварително, много добре, подбрани материали от библиотеката, предимно от списание National Geographic и енциклопедии, които те внимателно разгледаха, запознаха се с тях, дискутираха в малки групи и избраха откъс на това което им  направи най-силно впечатление. Този материал те прочетоха на глас и обсъдиха с останалите участници. В рамките на два часа освен четене и дискусии имаха възможност да споделят мнение да играят екоигри и попълват екокръстословици. В края на мероприятието сглобиха три коша от рециклирана хартия за разделно събиране на отпадъците, които подариха на читалището.

На мероприятието присъстваха 32 младежи от 15 до 19 години.


Новини
Новини
Новини
Новини
Новини
Новини
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg