"Книгите са като хората - когато остареят, стават мъдри“

Школа по пиано

     В школата по пиано се изучават пиано и солфеж ...

     Водени от своя преподавател , Стела Чернева, младите таланти правят първи стъпки в трудния, но прекрасен свят на музиката, свят на хармония и красота. Обучението по пиано им дава музикална култура, възможност за изява, прави ги личности. И резултатите не закъсняват.

Уроците по пиано се провеждат индивидуално всяка неделя. 


ЗАПИСВАНИЯ се извършват през цялата година.                        

  За контакт:  052/728064; 0878/484646        

                                                                                            

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg